Ergotherapie voor Kinderen en Jongeren Amersfoort

ergotherapie voor kinderen en jongeren

IN DE PRAKTIJK

Bij voorkeur zie ik kinderen in de omgeving waar ze de dingen doen.
Maar soms is het beter om een kind in een andere omgeving te zien
omdat het daar rustiger is, of omdat er meer ruimte nodig is.
Dit kan op het Therapeuticum Artemis in Amersfoort.