Ergotherapie voor Kinderen en Jongeren Amersfoort

ergotherapie voor kinderen en jongeren

VERGOEDING

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisziektekostenverzekering,
met een verwijzing van de huisarts.
U kunt hiervoor uw polisvoorwaarden raadplegen.


PK Paramedisch kwaliteitsregister: 69903158990

Lid EN, Ergotherapie Nederland
Lid NSSI, Nederlandse stichting sensorische informatieverwerking
Agb-code hulpverlener: 88-001930
Agb-code: 88-51244
KvK regio Gooi-, Eem-, en Flevoland: 50293982
Rabobankrekening: 143993739