Ergotherapie voor Kinderen en Jongeren Amersfoort

ergotherapie voor kinderen en jongeren

KARIN HOUWING

In 1989 ben ik begonnen als groepsleidster in de kinderrevalidatie.
Daar ontdekte ik de praktische bijdrage die een ergotherapeut kan bieden
aan de ontwikkeling van kinderen.
In 1995 studeerde ik af als ergotherapeut aan de Hogeschool van Amsterdam.

Ik heb 4 jaar met kinderen in de visueel gehandicaptenzorg gewerkt
en de overige 11 jaar in de kinderrevalidatie, waarvan de laatste 9 jaar
in de Hoogstraat in Utrecht.
Sinds 2010 heb ik mijn eigen praktijk.

Mijn ervaring bestaat uit het werken met kinderen en jongeren met o.a.
cerebrale parese, niet aangeboren hersenletsel, ADHD, autisme,
DCD, neuromusculaire aandoeningen, pschomotore retardatie,
meervoudige complexe problematiek, problemen in de sensorische informatieverwerking en schrijfproblematiek.

Ik kijk naar het hele kind, als deel van een groter geheel.
Samen met u, omdat u uw kind het beste kent.