Ergotherapie voor Kinderen en Jongeren Amersfoort

ergotherapie voor kinderen en jongeren

THUIS

Daar waar de problemen zijn, zoek ik samen met u en uw kund naar oplossingen.
We kunnen bij u thuis een afspraak maken voor :

*
vragen over de verzorging

*
problemen bij alle dagelijkse activiteiten zoals aan/uitkleden, eten/drinken. spelen, etc.

*
de woonsituatie zo optimaal mogelijk te maken voor u en uw kind

Ik bespreek met u wat er nodig is aan eventuele diagnostiek, behandeling of adviezen.